Tất cả bài viết: tập huấn

TẬP HUẤN ỨNG PHÓ Y TẾ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN
TẬP HUẤN ỨNG PHÓ Y TẾ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN

Tiếp nối những thành công trong các Lớp tập huấn tại Bệnh viện Quân y 87, Bệnh viện 354, Viện Y học Phòng Không - Không quân, Tổng cục 2, Quân khu 5... Chiều 25-10-2023, tại Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội tổ chức khai mạc tập huấn nâng cao năng lực về ứng phó y tế sự cố bức xạ hạt nhân.


Tất cả có 1 kết quả.

02438552353