Thông tuyến tỉnh năm 2021 và áp dụng tại Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội

Ngày đăng: 29-12-2020 15:38:37

Quy định về thông tuyến tỉnh với người có thẻ BHYT:

Theo quy định của khoản 6 Điều 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT): Từ ngày 01/01/2021 người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng đúng tuyến (80%, 95% và 100%).

Áp dụng tại Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội:

1. Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội là Bệnh Viện Hạng 1, tuyến Tỉnh. Do đó từ ngày 01/01/2021 bệnh nhân có thẻ BHYT trong cả nước khi đến điều trị nội trú tại Viện sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi BHYT và mức hưởng đúng tuyến (80%, 95% và 100%).

2. Tuy nhiên để người bệnh được hưởng quyền lợi cả khi điều trị nội trú và các lần khám lại theo hẹn nhất là những mặt bệnh được phép sử dụng giấy chuyển tuyến trong một năm (K giáp, ung thư các loại,…) người bệnh vẫn nên xin giấy chuyển tuyến đúng theo luật. Theo đó, có các trường hợp cụ thể như sau: 

+ Với những bệnh nhân thẻ BHYT có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (KCBBĐ) thuộc Thành phố Hà Nội:

 - BN có thẻ đăng ký KCBBĐ tại tuyến xã. Lộ trình chuyển như sau: Xã (nơi KCBBĐ) ---> BV tuyến huyện ---> Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.

 - BN có thẻ đăng ký KCBBĐ tại tuyến huyện. Lộ trình chuyển như sau: Bệnh viện Huyện (Nơi KCBBĐ) ---> Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.

 - BN có thẻ đăng ký KCBBĐ tại tuyến tỉnh, trung ương. Lộ trình chuyển như sau: BV tuyển tỉnh, trung ương (Nơi KCBBĐ) ---> Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.

+ Với những bệnh nhân thẻ BHYT có nơi đăng ký KCBBĐ KHÔNG thuộc Thành phố Hà Nội:

 - BN có thẻ đăng ký KCBBĐ tại tuyến xã. Lộ trình chuyển như sau: Xã (nơi KCBBĐ) ---> Bệnh viện tuyến huyện ---> BV tuyến tỉnh ---> Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.

 - BN có thẻ đăng ký KCBBĐ tại tuyến huyện. Lộ trình chuyển như sau: Bệnh viện Huyện (Nơi KCBBĐ) ---> BV tuyến tỉnh ---> Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.

 - BN có thẻ đăng ký KCBBĐ tại tuyến tỉnh, trung ương lộ trình chuyển tuyến: BV tuyến tỉnh, trung ương (Nơi KCBBĐ) ---> Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.

Ghi chú: xã, huyện, tỉnh trong cùng khu vực.

Bản quyền thuộc về ungthutuyengiap.org. Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng! Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

02438552353