* Vấn đề vét hạch khoang trung tâm đang được nhiều phẫu thuật viên ủng hộ vì cho rằng:

- Làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ

- Giảm nồng độ Tg sau mổ

- Đánh giá chính xác giai đoạn và nguy cơ tái phát

- Biến chứng ở lần phẫu thuật đầu sẽ ít hơn

* Một số quan điểm không ủng hộ vét hạch khoang trung tâm, đã nêu ra một số ý kiến sau:

- Một số quan điểm cho rằng vét hạch khoang trung tâm không làm giảm thời gian sống thêm của bệnh nhân

- Tỷ lệ tái phát toàn bộ thấp không có ý nghĩa

- Phụ thuộc vào kinh nghiệm phẫu thuật viên.